utorok 28. októbra 2008

Začíname separovať...

Dnes Šmálikovci rozmiestnili v priestoroch školy kontajnery na separovaný zber, ktoré vlastnoručne pripravili. Zatiaľ budú separovať papier a plast. Uvidíme ako im to pôjde...


utorok 21. októbra 2008

Začíname... We are beginning….

Prečo sme sa rozhodli realizovať tento projekt...V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste zaujímať sa, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom.
Projektom pod názvom “Daj odpadu druhú šancu” začíname na našej škole prispievať k separácii odpadov - zatiaľ plastov a papiera.

Why we have taken decision to realize this project?... In the time, when our society produce excess quantity of waste, is all right to be interested in situation around us – what is with things, that were very important and now, after putting out it, they are unnecessary for us.
By project with head-line “Give to waste the second chance”, we begin separate waste in our school- so far plastic and paper.