štvrtok 30. apríla 2009

Putovanie komunálneho odpadu

Vačšina komunálneho odpadu na Slovensku končí na skládkach. Ďalšia veľká časť sa spaľuje v .................. Dozvieš sa, keď vyplníš tajničku. Podarilo sa ti vyriešiť tajničku?
1. Vyhadzujeme ich do smetného koša...
2. Ostane to v peci po spálení dreva, uhlia...
3. Má to osem nôh, lozí to po stene...
4. Keď ju rozbijeme, môžeme sa na nej porezať...
5. Je to, čo vyhodíme, keď to už nepotrebujeme...
6. Používa sa na kúrenie v peci, keď zhorí, ostane popol...
7. Môžeš sa o to podknúť na ceste a je to aj aj stavebný materiál...
8. Píšeme na to, triedime ako odpad...

pondelok 27. apríla 2009

Papier po domácky... The paper by family style…

Dnes sme v škole robili recykláciu papiera po domácky. Bola to celkom zábava...
Samozrejme recyklovaný papier sa vyrába zložitejším postupom...


Today we have made recycling of paper by family style. It was very fun….Of course recycling paper is made by more difficult way….

streda 1. apríla 2009

Množstvo odpadu v našich domácnostiach... Výsledky. The quantity of waste in our hoseholds....Resulds

Tu sú výsledky sledovania množstva tuhého odpadu za jeden rok. Žiaci spracovali výsledky do tabuľky a grafu. Tabuľka uvádza priemerné hodnoty množstva odpadu pre jednu domácnosť počas jedného mesiaca a počas jedného roka. Hodnoty sú uvedené v kilogramoch.There are monitoring results of quantity strict waste for one year. Our pupils made results to table and graph. This table shows avarage values quantity for one household during one month and one year. The values are made in a kilograms.

Za rok vyprodukujú domácnosti 20 žiakov ... 4176,96 kg odpadu!